Website powered by

Huginn and Muninn in Succulents

Watercolor diptych. Variation of mythological ravens from Scandinavian legends.

Huginn & Muninn, watercolor on paper 9"х12" each.

Huginn & Muninn, watercolor on paper 9"х12" each.

Huginn & Muninn, watercolor on paper 9"х12" each.

Huginn & Muninn, watercolor on paper 9"х12" each.

Huginn & Muninn, watercolor on paper 9"х12" each.

Huginn & Muninn, watercolor on paper 9"х12" each.

Huginn & Muninn, watercolor on paper 9"х12" each.

Huginn & Muninn, watercolor on paper 9"х12" each.

Huginn & Muninn. The details.

Huginn & Muninn. The details.

Huginn & Muninn. The details.

Huginn & Muninn. The details.

Huginn & Muninn. The details.

Huginn & Muninn. The details.

Huginn & Muninn. The details.

Huginn & Muninn. The details.

Huginn & Muninn, watercolor on paper 9"х12" each.

Huginn & Muninn, watercolor on paper 9"х12" each.

Huginn & Muninn, watercolor on paper 9"х12" each.

Huginn & Muninn, watercolor on paper 9"х12" each.

Huginn & Muninn, watercolor on paper 9"х12" each.

Huginn & Muninn, watercolor on paper 9"х12" each.